Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Reach: kemikalielagstiftning

I förordning (EG) nr 1907/2006 fastställs systemet ”Reach” (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Syftet med bestämmelserna är att skydda människors hälsa samt miljön genom att garantera att tillverkningen och användningen av kemikalier blir säkrare.

Reach, som trädde i kraft år 2007, tillämpas på alla kemikalier. På grund av detta påverkar bestämmelserna många företag.

Enligt Reach måste företag kunna identifiera och hantera riskerna som kan uppstå från kemikalierna de tillverkar och säljer inom EU. Informationen om kemikalierna måste skickas till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i Helsingfors, som sedan registrerar den i en databas.

Företag måste dessutom kunna visa att kemikalierna är säkra att använda och meddela användarna om de riskhanteringsåtgärder som finns för kemikalierna. Om ett ämne inte har registrerats får det inte tillverkas i eller importeras till EU.

Myndigheter (Europeiska kommissionen och berörda nationella myndigheter) identifierar ämnen som ger anledning till oro och lägger till dem i Reachs kandidatlista. Dessa ämnen ska till slut fasas ut och försvinna från marknaden. Listan fungerar som ett incitament för de företag som använder dessa ämnen att leta efter säkrare alternativ eller hitta innovativa lösningar.