Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Reach: regelgevingskader voor chemische stoffen

Verordening (EG) nr. 1907/2006 stelt „Reach“ (registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) vast. Het doel is om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen door te zorgen voor een grotere veiligheid bij de productie en het gebruik van chemische stoffen.

Reach, dat in 2007 in werking is getreden, is van toepassing op alle chemische stoffen en heeft dus invloed op veel bedrijven.

Bedrijven moeten de risico's verbonden aan stoffen die zij vervaardigen en verkopen in de EU identificeren en beheren. Deze informatie moet naar het Europees Agentschap voor chemische stoffen (European Chemicals Agency - ECHA) in Helsinki worden gestuurd voor registratie in een databank.

Bedrijven moeten ook het veilige gebruik van de stof aantonen en de risicobeheersmaatregelen aan gebruikers meedelen. Niet-geregistreerde stoffen mogen niet geproduceerd worden in de EU of in de EU ingevoerd worden.

Autoriteiten (de Europese Commissie en de bevoegde nationale autoriteiten) identificeren zeer risicovolle stoffen en plaatsen deze op de Reach-lijst van stoffen die in aanmerking komen. Deze stoffen zullen uiteindelijk op de markt verboden worden. Deze lijst moet bedrijven die deze stoffen gebruiken stimuleren om naar veiligere alternatieven of innovatieve oplossingen te zoeken.