Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

REACH (kemikaaleihin sovellettava sääntelykehys)

Asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 perustetaan ”REACH-järjestelmä” (kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia varten). Järjestelmän tarkoituksena on suojata ihmisten terveyttä ja ympäristöä parantamalla kemiallisten aineiden tuotannon ja käytön turvallisuutta.

REACH-järjestelmä, joka tuli voimaan vuonna 2007, koskee kaikkia kemikaaleja ja vaikuttaa siksi moniin taloudellisiin toimijoihin.

Järjestelmä velvoittaa yritykset tunnistamaan ja hallinnoimaan EU:ssa valmistamiensa ja myymiensä aineiden riskejä. Nämä tiedot on toimitettava Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) Helsinkiin, jossa ne rekisteröidään tietokantaan.

Yritysten on myös osoitettava, että kemikaalien käyttö on turvallista ja tiedotettava käyttäjille riskinhallintatoimenpiteistä. Rekisteröimättömiä kemikaaleja ei saa valmistaa EU:ssa tai tuoda EU:hun.

Viranomaiset (Euroopan komissio ja vastuulliset kansalliset viranomaiset) arvioivat erittäin suurta huolta aiheuttavat aineet ja ottavat ne REACH-asetuksen liitteeseen mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon. Aineet poistetaan vaiheittain markkinoilta. Luettelo kannustaa kyseisiä aineita käyttäviä yrityksiä etsimään turvallisempia vaihtoehtoja tai innovatiivisia ratkaisuja.