Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Reach: rammebestemmelser for kemikalier

Forordning (EF) nr. 1907/2006 indførte »Reach-systemet« (rammebestemmelser for kemikalier). Formålet med forordningen er at beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at skabe større sikkerhed i forbindelse med fremstillingen og anvendelsen af kemiske stoffer.

REACH, der trådte i kraft i 2007, gælder for alle kemiske stoffer og har således betydning for mange virksomheder.

Bestemmelserne kræver, at virksomheder identificerer og håndterer de risici, der er forbundet med de stoffer, de fremstiller og sælger i EU. Disse oplysninger skal indsendes til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i Helsingfors med henblik på registrering i en database.

Virksomheder skal også påvise sikker anvendelse af stofferne og informere brugerne om foranstaltninger til risikostyring. Stoffer, der ikke er registreret, må ikke fremstilles i EU eller indføres i EU.

Myndighederne (Europa-Kommissionen og de relevante nationale myndigheder) identificerer særligt problematiske stoffer og sætter dem på REACH-kandidatlisten. Disse stoffer bliver efterhånden udfaset af markedet. Listen fungerer som et incitament for virksomheder, der anvender stofferne, til at søge efter sikrere alternativer eller innovative løsninger.