Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on koottu kaikki Euroopan unionin (EU) tasolla sovellettavat perusoikeudet. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä eurooppalaista yleissopimusta laajempana siinä säädetään EU:n kansalaisiin ja asukkaisiin sovellettavista ihmisarvoa, vapautta, tasa-arvoa, yhteisvastuuta, kansalaisten oikeuksia ja lainkäyttöä koskevista eettisistä periaatteista ja oikeuksista. Kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien suojaamisen lisäksi se kattaa työntekijöiden sosiaaliset oikeudet, tietosuojan, bioetiikan ja oikeuden hyvään hallintoon.

Perusoikeuskirja on oikeudellisesti sitova. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisesti sillä on sama oikeudellinen arvo kuin EU:n perussopimuksilla. Sitä sovelletaan ainoastaan, kun EU:n toimielimet ja EU:n valtiot panevat täytäntöön EU:n lainsäädäntöä, eikä se laajenna EU:n toimivaltaa yli perussopimuksissa taatun toimivallan.

EU:n perusoikeusvirasto perustettiin tarjoamaan apua ja asiantuntemusta EU:n toimielimille ja valtioille perusoikeuksien alalla.