Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Charter om grundlæggende rettigheder

Chartret om grundlæggende rettigheder samler i et enkelt dokument alle de grundlæggende rettigheder, der gælder for hele Den Europæiske Union (EU). Chartret, der er bredere end den europæiske menneskerettighedskonvention, fastlægger de etiske principper og rettigheder for EU’s borgere og indbyggere i forhold til værdighed, frihed, lighed, solidaritet, borgerskab og retfærdighed. Udover at beskytte civile og politiske rettigheder dækker det arbejdstagernes sociale rettigheder, databeskyttelse, bioetik og retten til en god forvaltning.

Chartret er juridisk bindende. I overensstemmelse med artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, har det samme juridiske værdi som EU-traktaterne. Det gælder kun, når EU’s institutioner og EU-landene gennemfører EU-ret, og det udvider ikke EU’s kompetencer ud over, hvad der allerede er fastsat i traktaterne.

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder blev oprettet for at bistå og rådgive EU’s institutioner og EU-landene på området for grundlæggende rettigheder.