Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Talousarvio

Euroopan unionin tulot ja menot arvioidaan vuosittain ja otetaan yhteisön talousarvioon. Arviointien on noudatettava monivuotista rahoituskehystä (MRK) eli EU:n keskipitkän aikavälin menosuunnitelmaa, Lissabonin sopimuksen mukaisesti (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artikla). Viimeisin monivuotinen rahoituskehys on vahvistettu vuosiksi 2014-2020.

Talousarviota rahoitetaan EU:n ”omista varoista” (tietty osuus jokaisen EU-maan bruttokansantulosta sekä arvonlisäverotuloista, tullimaksuista ja muista maksuista).

Euroopan komissio toimittaa vuosittain alustavan talousarvioesityksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille, jotka käyttävät yhdessä budjettivaltaa. Neuvosto vahvistaa kantansa talousarvioesitykseen viimeistään 1 päivänä lokakuuta sitä vuotta edeltävänä vuotena, jota esitys koskee. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy neuvoston kannan, talousarvio hyväksytään.

Jos Euroopan parlamentti kuitenkin tekee neuvoston kantaan tarkistuksia, yhteisymmärrykseen pääsemiseksi kutsutaan koolle sovittelukomitea. Parlamentin puhemies toteaa talousarvion lopullisesti hyväksytyksi.