Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 artiklan mukaisesti EU-maat pitävät talouspolitiikkaansa yhteistä etua koskevana asiana ja sovittavat talouspolitiikkansa yhteen neuvostossa. Neuvosto laatii EU-maiden talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja koskevan ei-sitovan suosituksen.

Talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa käsitellään sekä koko Euroopan unionia että yksittäisiä EU-maita koskevaa makrotaloutta ja rakennepolitiikkaa. Monenvälisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että EU-maat noudattavat suuntaviivoja. Jos EU-maan talouspolitiikka ei ole suuntaviivojen mukaista, neuvosto voi antaa kyseiselle maalle suosituksia ja julkistaa ne.

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja työllisyyden suuntaviivat ovat osa Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaa. Heinäkuussa 2010 nämä kahdet eri suuntaviivat yhdistettiin ja tarkistettiin ja niistä muodostettiin yhdennetyt suuntaviivat osana Eurooppa 2020 ‑strategian hyväksymistä. Yhdennetyt suuntaviivat ovat perustana kansallisille uudistusohjelmille.