Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Union för Medelhavsområdet

Europa-Medelhavspartnerskapet (Euromed), som inleddes 1995, hade som syfte att uppnå stabilitet och tillväxt i Medelhavsområdet, och omfattade ett politiskt, ekonomiskt och socialt samarbete.

År 2008 fick Euromed ny drivkraft genom den multilaterala unionen för Medelhavsområdet (UfM). Nya regionala projekt påbörjades, med inriktning på områden som ekonomi, miljö, energi och migration.

Förutom de 28 EU-länderna är 15 partnerländer också medlemmar i UfM: Albanien, Algeriet, Bosnien och Hercegovina, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Mauretanien, Monaco, Montenegro, Marocko, Palestinska myndigheten, Syrien, Tunisien och Turkiet.

En del av dessa länder är numera kandidatländer eller potentiella kandidatländer för anslutning till EU, medan andra har bilaterala handlingsplaner genom den europeiska grannskapspolitiken. Efter händelserna under den arabiska våren 2011 har den europeiska grannskapspolitiken stärkts. Det europeiska grannskapsinstrumentet 2014-2020, som är grannskapspolitikens ekonomiska gren, har en budget på 15,4 miljarder euro.