Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Middelhavsunionen

Euro-Middelhavspartnerskabet (Euromed) blev lanceret i 1995 med det formål at opnå stabilitet og vækst i Middelhavet, og det dækkede politisk, økonomisk og socialt samarbejde.

I 2008 blev der sat yderligere skub i Euromed-partnerskabet igennem den multilaterale Middelhavsunion. Der blev iværksat nye regionale projekter på områderne økonomi, miljø, energi og migration.

Sammen med de 28 EU-lande og 15 partnerlande er følgende lande medlem af Middelhavsunionen: Albanien, Algeriet, Bosnien og Hercegovina, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Mauretanien, Monaco, Montenegro, Den Palæstinensiske Myndighed, Syrien, Tunesien og Tyrkiet.

Nogle af disse lande er nu kandidatlande eller mulige kandidatlande til EU-medlemsskab, mens andre har bilaterale handlingsplaner igennem den europæiske naboskabspolitik (ENP). ENP blev styrket som følge af hændelserne i det arabiske forår i 2011. Det europæiske naboskabsinstrument 2014-2020, ENP's finansielle arm, har et budget på 15,4 mia. EUR.