Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Audiovisuell politik

EU:s audiovisuella politik bygger på flera rättsliga grunder i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, varav de främsta är artiklarna 167 (om kultur och kulturellt samarbete) och 173 (om industrin). Andra EU-regler om exempelvis konkurrens, statligt stöd och skyldigheter inom offentlig förvaltning har också en viktig inverkan på sektorn.

En huvudaspekt av EU:s åtgärder har varit att skapa en gemensam inre marknad för audiovisuella tjänster. Direktivet om audiovisuella medietjänster från 2010 fastställer ramar för att främja fri rörlighet, produktion och distribution av europeiska tv-program.

År 2013 offentliggjorde Europeiska kommissionen en grönbok med titeln "Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar". Målet var att väcka debatt om denna snabbt växande sektor och om hur audiovisuella tjänster används och tillhandahålls.

Programmet "Kreativa Europa" (2014-2020) syftar till att stärka samarbetet mellan kreativa sektorer både inom och utanför EU.