Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Audiovisueel beleid

Het audiovisuele beleid van de EU is gestoeld op diverse rechtsgrondslagen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met als belangrijkste artikelen 167 (cultuur en culturele samenwerking) en 173 (industrie). Andere EU-regels zoals die voor concurrentie, staatsteun en de openbaredienstverplichtingen hebben ook grote invloed op de sector.

Een hoofdaspect van de EU-actie was de oprichting van een Europese interne markt voor audiovisuele diensten. De richtlijn inzake audiovisuele mediadiensten van 2010 biedt een kader om het vrije verkeer, de productie en de distributie van Europese televisieprogramma's te bevorderen.

In 2013 heeft de Europese Commissie een groenboek gepubliceerd voor een „Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld: groei, creatie en waarden". Dit heeft als doel een debat te openen over deze snel veranderende sector en over de manier waarop audiovisuele diensten worden geconsumeerd en geleverd.

Het programma Creatief Europa (2014-2020) moet de samenwerking tussen creatieve sectors binnen de EU en buiten haar grenzen versterken.