Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Audiovisuaaliala

EU:n audiovisuaalipolitiikalla on useita oikeusperustoja, jotka on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa. Tärkeimmät niistä ovat 167 artikla (kulttuuri ja kulttuuriyhteistyö) ja 173 artikla (teollisuus). Myös muut, esimerkiksi kilpailua, valtiontukia ja julkisen palvelun velvoitteita koskevat, EU:n säännöt vaikuttavat merkittävästi tähän alaan.

EU:n toiminnan keskeisenä tavoitteena on ollut audiovisuaalisten palvelujen sisämarkkinoiden luominen. Vuonna 2010 annetussa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä luodaan puitteet eurooppalaisten televisio-ohjelmien vapaan liikkuvuuden, tuotannon ja jakelun edistämiselle.

Vuonna 2013 Euroopan komissio julkaisi vihreän kirjan ”Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan: kasvu, luominen ja arvot”. Sen tarkoituksena on herättää keskustelua tästä nopeasti muuttuvasta alasta ja tavasta, jolla audiovisuaalisia palveluja kulutetaan ja tarjotaan.

Luova Eurooppa ‑ohjelmalla (2014-2020) pyritään vahvistamaan luovien toimialojen välistä yhteistyötä EU:ssa ja sen ulkopuolella.