Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Audiovisuelle medier og mediepolitik

EU’s audiovisuelle politik bygger på forskellige retlige grundlag i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. De vigtigste er artikel 167 (kultur og kulturelt samarbejde) og 173 (industri). Andre EU-regler, såsom konkurrenceregler, regler om statsstøtte og public service-forpligtelser, har også en stor betydning i sektoren.

Et vigtigt aspekt af EU’s indsats har været oprettelsen af et indre europæisk marked for audiovisuelle tjenester. Direktivet om audiovisuelle medietjenester fra 2010 fastlægger en ramme for at fremme den frie bevægelighed, produktion og distribution af europæiske TV-programmer.

I 2013 offentliggjorde Europa-Kommissionen grønbogen »Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier«. Formålet med den er at starte en debat om denne hurtigt voksende sektor, og om hvordan audiovisuelle tjenester forbruges og leveres.

Formålet med programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) er at styrke samarbejdet mellem kreative sektorer både inden for EU og uden for EU’s grænser.