Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Instemmingsprocedure

Volgens deze procedure moet het Europees Parlement, voordat een besluit aangenomen kan worden, instemmen met een voorgesteld besluit, zoals in het Verdrag betreffende de Europese Unie of het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie staat. Het is gebaseerd op één enkele stemming voor goedkeuring met een meerderheid van uitgebrachte stemmen. Het Europees Parlement kan een voorgesteld besluit aannemen of verwerpen, maar kan deze niet wijzigen. Wanneer het Europees Parlement geen instemming geeft, kan het besluit niet worden aangenomen.

Als niet-wetgevende procedure is dit meestal van toepassing op de ratificatie van bepaalde overeenkomsten die door de EU onderhandeld zijn of de procedure is vooral van toepassing in gevallen van een ernstige schending van de grondrechten op grond van artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) of voor toetreding van nieuwe EU-leden of regelingen voor terugtrekking uit de EU.

Als wetgevende procedure wordt deze procedure ook gebruikt bij de aanname van nieuwe wetgeving om discriminatie te bestrijden en geeft dit het Europees Parlement een veto wanneer een subsidiaire juridische basis wordt toegepast in overeenstemming met artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).