Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Hyväksyntämenettely

Hyväksyntämenettelyssä Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ehdotetulle säädökselle, joka Euroopan unionista tehdyn sopimuksen tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan sitä edellyttää, ennen kuin tiettyjä päätöksiä voidaan tehdä. Menettely perustuu yhteen äänestykseen, jossa annettujen äänten enemmistö ratkaisee. Euroopan parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä ehdotetun säädöksen mutta ei voi esittää siihen tarkistuksia. Jos parlamentti ei anna hyväksyntäänsä, säädöstä ei voida hyväksyä.

Muuna kuin lainsäädäntömenettelynä hyväksyntää sovelletaan yleensä tiettyjen Euroopan unionin neuvottelemien sopimusten ratifiointiin sekä erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan mukaisiin tapauksiin, joissa perusoikeuksia loukataan vakavasti, ja uusien EU:n jäsenten liittymiseen tai EU:sta eroamiseen liittyviin järjestelyihin.

Lainsäädäntömenettelynä sitä käytetään myös hyväksyttäessä uutta lainsäädäntöä syrjinnän torjumisesta, ja se antaa Euroopan parlamentille veto-oikeuden silloin, kun sovelletaan toissijaisuuden yleistä oikeusperustaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 352 artiklan mukaisesti.