Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Godkendelsesprocedure

Proceduren kræver Europa-Parlamentets samtykke til en foreslået retsakt, hvilket er et krav i henhold til traktaten om Den Europæiske Union eller traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, før visse beslutninger kan træffes. Den er baseret på en enkelt afstemning om samtykke med et flertal af de afgivne stemmer. Europa-Parlamentet kan acceptere eller forkaste en foreslået retsakt, men det kan ikke ændre den. Hvis Europa-Parlamentet ikke giver sit samtykke, kan retsakten ikke vedtages.

Som ikkelovgivningsmæssig procedure anvendes den normalt til ratificering af visse aftaler, som EU har indgået, men den finder også anvendelse i forbindelse med alvorlig overtrædelse af de grundlæggende rettigheder under artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) eller ved tiltrædelse af nye EU-medlemsstater og aftaler om udtrædelse af EU.

Som lovgivningsprocedure skal den også anvendes, når der vedtages ny lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, og den giver nu også Parlamentet vetoret, når det subsidiære generelle retsgrundlag i traktaten om EU’s funktionsmådes (TEUF) artikel 352 anvendes.