Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeisk arresteringsorder

Den europeiska arresteringsordern är ett rättsligt beslut som utfärdas av ett EU-land med en begäran om att ett annat EU-land ska gripa och överlämna en person som  är misstänkt eller dömd för brott.

Syftet med arresteringsordern är att förbättra samarbetet mellan EU-ländernas  rättsliga myndigheter, utifrån principen om att medlemsstaterna ska erkänna varandras straffrättsliga avgöranden.

Den europeiska arresteringsordern grundar sig på ett rambeslut som rådet antog  den 13 juni 2002 och som ändrades 2009. Genom tre EU-direktiv om processuella rättigheter, som antagits sedan 2010, kommer det att säkerställas att personer som blir föremål för en europeisk arresteringsorder får rätt till advokat och tolk och får information om sina rättigheter.