Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Eurooppalainen pidätysmääräys

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella missä tahansa EU-maassa tehty tuomioistuimen päätös rikoksesta epäillyn henkilön pidättämisestä ja luovuttamisesta voidaan panna täytäntöön muissa EU-maissa syytetoimenpiteiden ja vankeusrangaistuksen toteuttamiseksi.

Sen avulla pyritään tiivistämään EU-maiden oikeusviranomaisten yhteistyötä. Eurooppalainen pidätysmääräys perustuu rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen.

Eurooppalainen pidätysmääräys perustuu 13. kesäkuuta 2002 annettuun ja vuonna 2009 muutettuun neuvoston puitepäätökseen. EU:n vuonna 2010 käyttöön otetut prosessuaalisia oikeuksia koskevat direktiivit takaavat, että henkilöillä, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, on oikeus asianajajaan ja tulkkiin, ja heitä on informoitava oikeuksistaan.