Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι δικαστική απόφαση που εκδίδει μια χώρα της ΕΕ και αφορά τη σύλληψη και παράδοση, εκ μέρους άλλης χώρας της ΕΕ, ενός προσώπου καταζητούμενου για ποινική δίωξη ή για έκτιση ποινής φυλάκισης.

Με το ευρωπαϊκό ένταλμα προορίζεται να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών των χωρών της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό ένταλμα βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων στον ποινικό τομέα.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης βασίζεται σε απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, η οποία τροποποιήθηκε το 2009..3 οδηγίες της ΕΕ για τα δικονομικά δικαιώματα που έχουν εγκριθεί από το 2010, διασφαλίζουν ότι πρόσωπα κατά των οποίων εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δικαιούνται υπηρεσίες δικηγόρου και διερμηνέα και πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματά τους.