Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Europæisk arrestordre

Den europæiske arrestordre er en retsafgørelse afsagt i et EU-land for - i et andet EU-land - at kunne arrestere en eftersøgt person og få denne overgivet  med henblik på strafferetlig forfølgelse eller fuldbyrdelse af en fængselsdom.

Det er et værktøj, der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes retsmyndigheder. Arrestordren bygger på princippet om gensidig anerkendelse af strafferetlige afgørelser.

Grundlaget for den europæiske arrestordre er en rammeafgørelse, som Rådet vedtog den 13. juni 2002, og som blev ændret i 2009. Siden 2010 er der vedtaget tre EU-direktiver om proceduremæssige rettigheder, der skal sikre, at personer, der er genstand for en europæisk arrestordre, har ret til advokatbistand og en tolk, og at personen bliver oplyst om sine rettigheder.