Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kandidatländer

Ett land tilldelas status som kandidatland av Europeiska rådet på grundval av ett yttrande från Europeiska kommissionen, till följd av landets ansökan om EU-medlemskap.

Att ett land har status som kandidatland innebär dock inte automatiskt att det har rätt att ansluta sig till EU. Kommissionen granskar landets ansökan mot bakgrund av anslutningskriterierna (Köpenhamnskriterierna) och anslutningsförfarandet påbörjas först efter ett enhälligt beslut av Europeiska rådet om att inleda förhandlingar.

Beroende på omständigheterna kan ett kandidatland uppmanas att genomföra en reform för att harmonisera sin lagstiftning med den befintliga EU-lagstiftningen och gällande EU-regler (även kallat regelverket), och att förbättra sin infrastruktur och sin administration. Under anslutningsförfarandet får kandidatlandet finansiellt och tekniskt stöd för att kunna förbereda sig för ett EU-medlemskap.

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) antogs i slutet av år 2013 för perioden 2014-2020.