Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Ehdokasmaat

Eurooppa-neuvosto antaa maalle ehdokasmaan aseman Euroopan komission kyseisen maan jäsenyyshakemuksesta antaman lausunnon perusteella.

Ehdokasmaan asema ei anna automaattisesti maalle oikeutta liittyä Euroopan unioniin. Komissio tutkii hakemusta jäsenyysedellytysten (Kööpenhaminan arviointiperusteet) valossa, ja liittymisprosessi alkaa vasta, kun Eurooppa-neuvosto on tehnyt yksimielisen päätöksen jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta.

Ehdokasmaiden tilanteesta riippuen niitä voidaan vaatia toteuttamaan uudistusprosessi, jonka kuluessa niiden lainsäädäntö saatetaan yhdenmukaiseksi voimassa olevan EU:n säännöstön (acquis) kanssa ja niiden infrastruktuuria ja hallintoa lujitetaan. Liittymisprosessin aikana ehdokasmaata autetaan valmistautumaan EU:n jäsenyyteen antamalla sille taloudellista ja teknistä apua.

Vuoden 2013 loppupuolella hyväksyttiin liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA II) kaudelle 2014-2020.