Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Υποψήφιες χώρες

Μια χώρα αποκτά το καθεστώς της υποψήφιας χώρας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, βάσει γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκπονείται κατόπιν αίτησης της εν λόγω χώρας για ένταξη στην ΕΕ.

Το καθεστώς της υποψήφιας χώρας δεν παρέχει στη χώρα αυτομάτως δικαίωμα ένταξης στην ΕΕ. Η Επιτροπή εξετάζει την αίτησή της με βάση τα κριτήρια προσχώρησης (κριτήρια της Κοπεγχάγης), και η διαδικασία ένταξης αρχίζει μόνο με ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ανάλογα με την κατάσταση των υποψήφιων χωρών, αυτές ενδέχεται να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν μια διαδικασία μεταρρύθμισης με στόχο την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας τους προς το υπάρχον σύνολο της νομοθεσίας και των προτύπων της ΕΕ (γνωστό ως κεκτημένο), και την ενίσχυση των υποδομών τους και των διοικητικών τους υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της ενταξιακής διαδικασίας, η υποψήφια χώρα λαμβάνει οικονομική και τεχνική συνδρομή ως βοήθεια για να προετοιμαστεί για την ένταξή της στην ΕΕ.

Ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) για την περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκε στα τέλη του 2013.