Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Kandidatlande

Det Europæiske Råd giver et land status af kandidatland på baggrund af en udtalelse fra Europa-Kommissionen, der er udarbejdet efter det pågældende lands ansøgning om EU-medlemskab.

Kandidatstatus giver ikke landet ret til automatisk at blive medlem af EU. Kommissionen gennemgår ansøgningen grundigt i lyset af tiltrædelseskriterierne (Københavnskriterierne), og tiltrædelsesproceduren starter først, når Det Europæiske Råd har truffet en enstemmig beslutning om at indlede forhandlinger med landet.

Afhængigt af landenes omstændigheder kan der være krav om, at de indleder en reformproces for at bringe deres lovgivning på linje med de eksisterende EU-love og -standarder (kendt som gældende ret) og for at forbedre deres infrastruktur og administration. I løbet af tiltrædelsesprocessen modtager kandidatlandet økonomisk og teknisk støtte, der skal hjælpe det med at forberede sig på sit EU-medlemskab.

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) blev vedtaget sidst i 2013 for perioden 2014-2020.