Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kilpailunrajoitukset

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) kielletään seuraavat kilpailua rajoittavat toimet:

  • kilpailua rajoittavat sopimukset ja liiketoimintatavat (101 artikla)
  • yrityksen määräävän aseman väärinkäyttö (102 artikla).

SEUT-sopimuksen 101 artiklassa kielletään sopimukset (kartellit), joissa kaksi tai useampi yritys yrittää rajoittaa kilpailua. Sopimukset voivat olla horisontaalisia (toimitusketjun samalla tasolla toimivien kilpailijoiden välisiä sopimuksia, joilla vahvistetaan hintoja tai rajoitetaan tuotantoa) tai vertikaalisia (esimerkiksi valmistajan ja jakelijan välisiä). SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan nojalla rajoittavat sopimukset voidaan kuitenkin sallia, jos niillä on enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia (esimerkiksi jos ne tehostavat tuotantoa tai tuotteiden jakelua).

SEUT-sopimuksen 102 artiklassa yrityksiä kielletään väärinkäyttämästä määräävää asemaansa (huomattavaa markkinaosuuttaan) perimällä liian alhaisia hintoja estääkseen muita pääsemästä markkinoille tai syrjimällä joitakin kauppakumppaneitaan.

Komissio voi määrätä huomattavia sakkoja yrityksille, jotka soveltavat tällaisia laittomia liiketoimintatapoja. Vuodesta 2004 lähtien kansalliset kilpailuviranomaiset ovat komission ohella voineet panna täytäntöön kartelleja ja määräävän aseman väärinkäyttöä koskevia EU:n sääntöjä.