Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Antitrust

Traktaten om EU’s funktionsmåde (TEUF) forbyder antitrust (konkurrencebegrænsende) adfærd i form af:

  • aftaler og handelssædvaner, der begrænser konkurrencen (artikel 101)
  • misbrug af dominerende stillinger (artikel 102).

Artikel 101 forbyder aftaler (dvs. karteller), hvor to eller flere virksomheder forsøger at begrænse konkurrencen. Aftaler kan være horisontale (mellem konkurrenter på samme niveau i forsyningskæden, der fastsætter priserne eller begrænser produktionen) eller vertikale (såsom mellem en fabrikant og en distributør). I henhold til artikel 101, stk. 3, kan begrænsende aftaler tillades, hvis resultaterne er overvejende positive (hvis de for eksempel forbedrer produktionen eller produktdistributionen).

Artikel 102 forbyder en virksomhed at misbruge sin dominerende stilling (dvs. en betydelig markedsandel) ved at fastsætte meget lave priser for at forhindre andre i at komme ind på markedet eller ved at diskriminere handelspartnere.

Kommissionen kan idømme virksomheder store bøder for ulovlig handelspraksis af denne type. Siden 2004 kan de nationale konkurrencemyndigheder håndhæve EU’s antitrustregler over for aftaler og misbrug af en dominerende stilling på samme måde som Kommissionen.