Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Djurskydd

Enligt artikel 13 i fördraget om EU:s funktionssätt ska hänsyn tas till välfärd för djuren som kännande varelser. EU vill se till att djur inte får utstå smärta eller lidande som kan undvikas, och göra djurägare och djurhållare skyldiga att respektera minimikraven för djurskydd.

2012 antogs en fyraårig EU-plan för att förbättra djurskyddet. Syftet med den är att förenkla lagarna om djurskydd, för att

  • höja transparensen för djurskyddspåståenden så att konkurrensvillkoren blir samma för alla producenter,
  • fokusera på de faktiska följderna för djuren,
  • förbättra utbildningen för de som har hand om djur.

Planen syftar också till att säkerställa bättre efterlevnad av befintliga lagar och förbättra informationen till konsumenter, återförsäljare och livsmedelsindustrin.

Även om djurskydd huvudsakligen tas upp på EU-nivå, ligger det inte inom EU:s exklusiva behörighet. För sådana områden som användning av djur i föreställningar och kultur- eller sportevenemang ansvarar EU-länderna på nationell nivå.