Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Dierenwelzijn

Artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de EU bepaalt dat er ten volle rekening gehouden moet worden met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren, omdat dieren wezens met gevoel zijn. De EU beoogt ervoor te zorgen dat dieren geen vermijdbare pijn of lijden ondergaan en verplicht eigenaars of houders van dieren ertoe minimale welzijnsvoorschriften na te leven.

In 2012 is er een vierjarig EU-plan aangenomen om dierenwelzijn te verbeteren. Er wordt naar gestreefd de wetten inzake dierenwelzijn te vereenvoudigen om:

  • dierenwelzijnsclaims transparanter te maken zodat de concurrentievoorwaarden voor alle producenten gelijk zijn;
  • nadruk te leggen op de resultaten voor dieren;
  • opleiding van degenen die met de dieren omgaan te verbeteren.

Er wordt ook naar gestreefd om betere naleving van de bestaande wetten te garanderen en informatie voor consumenten, detailhandelaren en de voedingsmiddelenindustrie te verbeteren.

Hoewel dierenwelzijn voornamelijk op EU-niveau behandeld wordt, valt dit niet onder haar exclusieve bevoegdheid. Onderwerpen als dieren voor tentoonstellingen, culturele of sportevenementen vallen onder de verantwoordelijkheid van EU-landen op nationaal niveau.