Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Eläinten hyvinvointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa määrätään, että koska eläimet ovat tuntevia olentoja, niiden hyvinvointia koskevat vaatimukset on otettava täysimääräisesti huomioon. EU:n tavoitteena on varmistaa, etteivät eläimet kärsi vältettävissä olevaa kipua tai kärsimystä, sekä velvoittaa eläinten omistajat tai pitäjät täyttämään hyvinvointia koskevat vähimmäisvaatimukset.

Vuonna 2012 hyväksyttiin EU:n nelivuotinen suunnitelma eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa eläinten hyvinvointia koskevia säädöksiä seuraavasti:

  • selkeytetään eläinten hyvinvointiin liittyviä väittämiä, jotta kilpailuolosuhteet olisivat samat kaikille tuottajille
  • keskitytään eläimiä koskeviin tuloksiin
  • parannetaan eläimiä käsittelevien henkilöiden koulutusta.

Tavoitteena on myös varmistaa, että nykyisiä säädöksiä noudatetaan paremmin, ja tehostaa kuluttajille, vähittäiskauppiaille ja elintarviketeollisuudelle suunnattua tiedotusta.

Eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat ratkotaan pääasiassa EU:n tasolla, mutta ne eivät kuulu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. EU-maat vastaavat itse kansallisella tasolla kysymyksistä, jotka liittyvät muun muassa eläinten käyttöön esityksissä sekä kulttuuri- tai urheilutapahtumissa.