Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Dyrevelfærd

Artikel  13 i traktaten om EU’s funktionsmåde fastslår, at som følende væsener skal der tages hensyn til dyrenes velfærdsbehov. EU sigter på at sikre, at dyr ikke skal udholde smerte eller lidelse, der kan undgås, og kræver, at ejerne af dyr eller andre, der holder dyr, overholder nogle minimumskrav for dyrevelfærd.

I 2012 blev der vedtaget en fireårig EU-plan til at forbedre dyrevelfærden. Planen søger at forenkle lovene om dyrevelfærd med henblik på at:

  • øge gennemsigtigheden af dyrevelfærdsrettigheder, således at konkurrencebetingelserne er ens for alle avlere
  • fokusere på resultaterne for dyrene
  • forbedre uddannelsen af dem, der passer dyrene.

Formålet er også at sikre bedre overholdelse af de eksisterende love og forbedre oplysningerne til forbrugerne, forhandlerne og fødevareindustrien.

Dyrevelfærd håndteres primært på EU-plan. Det er dog ikke et område, der falder ind under EU’s enekompetence. Emner såsom brug af dyr i forestillinger, kultur- eller sportsarrangementer er EU-landenes ansvar på nationalt plan.