Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) behoort tot de bevoegdheden die worden gedeeld tussen de Europese Unie en de lidstaten.

Volgens artikel 39 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft het GLB tot doel:

  • landbouwproductiviteit te vergroten door technische vooruitgang te stimuleren en optimale aanwending van de productiefactoren te garanderen, met name arbeid;
  • landbouwers een redelijke levensstandaard te verzekeren;
  • markten te stabiliseren;
  • voorzieningen veilig te stellen;
  • redelijke prijzen voor de consumenten te verzekeren.

Met het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) financiert het GLB rechtstreekse betalingen aan landbouwers en maatregelen ter regulering van de landbouwmarkten. Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) financiert EU-programma's voor plattelandsontwikkeling.

De meeste besluiten over landbouw worden sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon via de gewone wetgevingsprocedure genomen (artikel 42, lid 1, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Het GLB is nu 50 jaar oud. In 2013 onderging het zijn vijfde omvangrijke hervorming. Het aandeel ervan in de EU-begroting is in de laatste 30 jaar gestaag afgenomen van 73 % in 1985 tot 37,8 % in de periode 2014-2020.