Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) kuuluu Euroopan unionin (EU) ja EU-maiden välillä jaettuun toimivaltaan.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 39 artiklan mukaisesti YMP:n tavoitteena on

  • lisätä maatalouden tuottavuutta edistämällä teknistä kehitystä sekä varmistamalla, että tuotannontekijöitä, varsinkin työvoimaa, hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla
  • taata maatalousväestölle kohtuullinen elintaso
  • vakauttaa markkinat
  • varmistaa tarvikkeiden saatavuus
  • taata kohtuulliset kuluttajahinnat.

Euroopan maatalouden tukirahaston avulla YMP:n varoista rahoitetaan maanviljelijöiden suoria tukia ja maatalousmarkkinoiden sääntelytoimenpiteitä. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoitetaan EU-maiden maaseudunkehittämisohjelmia.

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien valtaosa maataloutta koskevista päätöksistä on tehty tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 artiklan 1 kohta ja 43 artiklan 2 kohta).

Yhteistä maatalouspolitiikkaa on toteutettu jo yli 50 vuoden ajan. Sen viides ja merkittävin uudistus tehtiin vuonna 2013. Yhteisen maatalouspolitiikan osuus EU:n talousarviosta on viimeisten 30 vuoden aikana pienentynyt tasaisesti 73 prosentista vuonna 1985 aina 37,8 prosenttiin kaudella 2014-2020.