Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Anslutningspartnerskap

När ett land ansöker om EU-medlemskap avtalas om ett anslutningspartnerskap mellan landet i fråga och EU.

I avtalet om anslutningspartnerskap fastställs följande:

  • De områden som kandidatlandet på kort eller medellång sikt måste göra framsteg på, vilka bygger på anslutningskriterierna. Dessa områden fastställs i kommissionens yttrande om kandidatlandets ansökan om medlemskap.
  • Föranslutningsstöd, vilket inbegriper finansiell och teknisk hjälp för att stödja ekonomiska och politiska reformer i kandidatlandet och förbereda för de rättigheter och skyldigheter som ett EU-medlemskap innebär.

Kandidatländerna utarbetar nationella program för antagande av regelverket. Dessa fastställer en tidsplan för att genomföra partnerskapet i praktiken. Kandidatländerna utarbetar även handlingsplaner i syfte att stärka sin administrativa och rättsliga kapacitet.