Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Partnerschap voor de toetreding

Wanneer een land tot de EU wil toetreden, wordt er een partnerschap voor toetreding gesloten tussen dat land en de EU.

De partnerschapsovereenkomst voor toetreding bepaalt het volgende:

  • de gebieden waarop de kandidaat-lidstaat vooruitgang moet maken op korte en middellange termijn, op grond van de toetredingscriteria. Deze gebieden worden in het advies van de Commissie inzake het verzoek tot lidmaatschap van dat land aangewezen;
  • pretoetredingssteun die financiële en technische steun omvat om de economische en politieke hervormingen van de kandidaat-lidstaat te ondersteunen bij de voorbereiding op de rechten en plichten van het EU-lidmaatschap.

Kandidaat-lidstaten stellen een nationaal programma op voor de overname van het acquis (national programme for the adoption of the acquis - NPAA's). Dit legt een tijdschema vast om het partnerschap in praktijk te brengen. Kandidaat-lidstaten bereiden ook actieplannen voor met het doel hun bestuurlijke en juridische capaciteit te versterken.