Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Liittymiskumppanuus

Kun maa hakee EU:n jäsenyyttä, tämän maan ja EU:n välille solmitaan liittymiskumppanuus.

Liittymiskumppanuutta koskevaan sopimukseen sisältyvät seuraavat seikat:

  • Alat, joilla ehdokasmaan on vielä saatava edistystä aikaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä jäsenyysedellytysten mukaisesti. Nämä alat määritellään kyseisen maan jäsenyyshakemusta koskevassa komission lausunnossa.
  • Liittymistä edeltävä tuki, joka tarkoittaa ehdokasmaalle annettavaa taloudellista ja teknistä apua, jolla tuetaan ehdokasmaan taloudellisia ja poliittisia uudistuksia ja autetaan sitä valmistautumaan EU:n jäsenyydestä johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Ehdokasmaiden on laadittava EU:n säännöstön (acquis) hyväksymistä koskeva kansallinen ohjelma. Siihen sisältyy aikataulu kumppanuuden täytäntöönpanolle. Lisäksi jokainen ehdokasmaa laatii hallinnollisten ja oikeudellisten valmiuksien vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman.