Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Tiltrædelsespartnerskab

Når et land anmoder om at blive medlem af EU, indgås der et tiltrædelsespartnerskab mellem det pågældende land og EU.

Aftalen for tiltrædelsespartnerskabet fastlægger følgende:

  • De områder, som kandidatlandet skal forbedre på kort og mellemlangt sigt, baseret på tiltrædelseskriterierne. Områderne er identificeret i Kommissionens udtalelse om det pågældende lands ansøgning om medlemskab.
  • Førtiltrædelsesstøtte, der inkluderer økonomisk og teknisk bistand til at støtte økonomiske og politiske reformer i kandidatlandet, der skal forberede det på de rettigheder og forpligtelser, som følger af et EU-medlemskab.

Kandidatlande skal forberede nationale programmer for overtagelse af gældende ret (NPAA’er). Programmerne fastlægger en tidsplan for den praktiske gennemførelse af partnerskabet. Kandidatlandene skal desuden udarbejde handlingsplaner, der sigter på at styrke kapaciteten i administrationen og retsvæsenet.