Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Anslutningsförhandlingar

Anslutningsförhandlingar med ett kandidatland inleds endast om EU-staterna, som sammanträder i Europeiska rådet, enhälligt har beslutat om en anslutning.

Förhandlingarna äger rum under regeringskonferenser mellan EU-ländernas regeringar och kandidatlandets regering. Förhandlingarna hjälper kandidatlandet att förbereda sitt EU-medlemskap och ger även EU en möjlighet att förbereda sig för en utvidgning i fråga om sin förmåga att ta in nya medlemmar.

Rent praktiskt är kärnan i EU:s lagstiftning (regelverket) uppdelad i 35 kapitel (efter politiskt område). Rådet beslutar enhälligt om att öppna varje nytt kapitel.

När förhandlingar om alla kapitel har avslutats införlivas villkoren och bestämmelserna - liksom eventuella skyddsklausuler och övergångsbestämmelser - i ett anslutningsfördrag. Detta fördrag måste godkännas av Europaparlamentet och antas enhälligt av rådet. Därefter ratificerar alla avtalsslutande stater fördraget i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.