Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Jäsenyysneuvottelut

Jäsenyysneuvottelut aloitetaan ehdokasmaan kanssa vasta sitten, kun Eurooppa-neuvostoon kokoontuneet EU-maiden hallitusten edustajat ovat yksimielisesti päättäneet maan liittymisestä Euroopan unioniin.

Neuvotteluja käydään EU-maiden hallitusten ja ehdokasmaan hallituksen välisissä kokouksissa. Jäsenyysneuvotteluissa ehdokasmaita autetaan valmistautumaan EU:n jäsenyyteen. Neuvottelut auttavat myös Euroopan unionia valmistautumaan laajentumiseen ja varmistamaan vastaanottokykynsä.

Käytännössä EU:n säännöstö (acquis) on jaettu 35 lukuun (politiikan alojen mukaan). Neuvosto tekee yksimielisesti päätöksen kutakin lukua koskevien neuvottelujen aloittamisesta.

Kun kaikkia lukuja koskevat neuvottelut on saatu päätökseen, ehdot ja edellytykset - myös mahdolliset suojalausekkeet ja siirtymäjärjestelyt - liitetään liittymissopimukseen. Euroopan parlamentin on vielä annettava sopimukselle hyväksyntänsä, ja neuvoston on hyväksyttävä se yksimielisesti. Tämän jälkeen kaikki sopimusvaltiot ratifioivat sopimuksen omien perustuslaillisten sääntöjensä mukaisesti.