Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Tiltrædelsesforhandlinger

Tiltrædelsesforhandlinger med et kandidatland indledes først, når EU’s regeringer, der mødes i Det Europæiske Råd, enstemmigt er blevet enige om en tiltrædelse.

Forhandlingerne finder sted i mellemstatslige konferencer mellem regeringerne i EU-landene og regeringen i kandidatlandet. Forhandlingerne hjælper kandidatlandene med at forberede sig på EU-medlemskabet, og de giver EU mulighed for at forberede sig selv på udvidelsen med hensyn til absorptionskapaciteten.

Rent praktisk er kernen i EU-retten (»gældende ret«) opdelt i 35 kapitler (efter politikområde). Rådet beslutter enstemmigt, om det vil åbne hvert kapitel.

Når forhandlingerne om alle kapitler er gennemført, skrives vilkårene og betingelserne, herunder eventuelle beskyttelsesklausuler og overgangsbestemmelser, ind i en tiltrædelsestraktat. Europa-Parlamentet giver sit samtykke til traktaten, og Rådet skal godkende den enstemmigt. Alle kontraherende stater skal herefter ratificere den i overensstemmelse med deres egne forfatningsmæssige regler.