Glosarul sintezelor

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 

Criteriile de aderare (criteriile de la Copenhaga)

Tratatul privind Uniunea Europeană stabilește condițiile (articolul 49) și principiile [articolul 6 alineatul (1)] pe care trebuie să le îndeplinească orice țară care dorește să devină membră a UE.

În vederea admiterii trebuie întrunite anumite criterii. Aceste criterii (denumite criteriile de la Copenhaga) au fost stabilite de Consiliul European de la Copenhaga în 1993 și întărite de Consiliul European de la Madrid în 1995.

Acestea sunt:

  1. stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protejarea minorităților;
  2. o economie de piață funcțională și capacitatea de a face față presiunilor concurențiale din cadrul UE;
  3. capacitatea de a-și asuma obligațiile de membru, inclusiv capacitatea de a aplica în mod eficace normele, standardele și politicile care constituie corpusul legislației UE ('acquis-ul'), precum și adeziunea la obiectivele politice, economice și monetare.

Pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE, o țară trebuie să îndeplinească primul criteriu.