Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Jäsenyysedellytykset (Kööpenhaminan arviointiperusteet)

Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa määrätään ne ehdot (49 artikla) ja periaatteet (6 artiklan 1 kohta), joita jokaisen EU:n jäsenyyttä hakevan maan on noudatettava.

EU:n jäsenyys edellyttää tiettyjen edellytysten täyttämistä. Nämä edellytykset (Kööpenhaminan arviointiperusteet) määriteltiin Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa vuonna 1993, ja niitä vahvistettiin Madridin Eurooppa-neuvostossa vuonna 1995.

Arviointiperusteet ovat seuraavat:

  1. vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun
  2. toimiva markkinatalous ja kyky selviytyä markkinavoimista ja kilpailupaineista unionissa
  3. kyky täyttää jäsenyydestä seuraavat velvoitteet, muun muassa kyky panna tehokkaasti täytäntöön ne säännöt, normit ja politiikat, jotka muodostavat EU:n säännöstön (acquis), sekä hyväksyä unionin poliittiset sekä talous- ja rahaliittoa koskevat tavoitteet.

Jotta jäsenyysneuvottelut voidaan käynnistää, maan on täytettävä ensimmäinen arviointiperuste.