Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Tiltrædelseskriterier (Københavnskriterierne)

Traktaten om Den Europæiske Union fastsætter de betingelser (artikel 49) og principper (artikel 6, stk. 1), som hvert land, der ønsker at blive medlem af EU, skal opfylde og overholde.

Landet skal opfylde visse kriterier for at kunne blive medlem. Disse kriterier (kendt som Københavnskriterierne) blev fastlagt på EU-topmødet i København i 1993 og styrket på EU-topmødet i Madrid i 1995.

Kriterierne er:

  1. institutionel stabilitet, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal
  2. en fungerende markedsøkonomi samt at kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne inden for EU
  3. at landet er i stand til at påtage sig de forpligtelser, herunder evnen til effektivt at gennemføre reglerne, standarderne og de politikker, der udgør den gældende EU-ret (»acquis«), og acceptere målene om en politisk, økonomisk og monetær union.

For at EU indleder forhandlinger om tiltrædelse, skal et land opfylde det første kriterium.