Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Konstruktiv röstnedläggning

Som en allmän regel fattas alla beslut med hänsyn till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik enhälligt. Men i vissa fall kan ett EU-land välja att avstå från att rösta i en viss fråga utan att den stoppas. Det kan exempelvis vara fallet om EU föreslår att ett tredjelands agerande ska fördömas.

Enligt artikel 31 i fördraget om Europeiska unionen (FEU) får det land som avstår från att rösta motivera sitt avstående genom att avge en formell förklaring. Om så sker ska landet inte vara skyldigt att tillämpa beslutet, men det ska godta att beslutet är förpliktande för EU.