Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Rakentava äänestämästä pidättyminen

Kaikki EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat päätökset tehdään yleensä yksimielisesti. Joissakin tapauksissa EU-maa voi kuitenkin pidättyä tiettyjä toimia koskevasta äänestyksestä ilman, että se estää yksimielisyyden. Tämä on mahdollista esimerkiksi, jos EU ehdottaa kolmannen maan toimien tuomitsemista.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 31 artiklan mukaisesti äänestämästä pidättyvä EU-maa voi perustella rakentavaa pidättymistään antamalla virallisen lausuman. Tällöin kyseinen jäsenvaltio ei ole velvollinen soveltamaan kyseistä päätöstä, mutta se on velvollinen hyväksymään, että päätös sitoo unionia.