Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Afståelse, konstruktiv (positiv afståelse)

Som hovedregel vedtages alle beslutninger vedrørende EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik enstemmigt. I nogle tilfælde kan et EU-land dog vælge at afstå fra at stemme om en bestemt handling uden at blokere den. Det kan for eksempel være en situation, hvor EU foreslår at fordømme et tredjelands handlinger.

I henhold til artikel  31 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) kan et land, der konstruktivt afstår, kvalificere sin afståelse ved at lave en formel erklæring. I dette tilfælde er landet ikke forpligtet til at anvende afgørelsen, men det skal acceptere, at afgørelsen forpligter EU.