Promet

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Cilj prometne politike Evropske unije (EU) je zagotoviti neovirano, učinkovito, varno in prosto gibanje ljudi in blaga po vsej EU s pomočjo povezanih omrežij in vsemi vrstami prevoznih sredstev (cestnimi, železniškimi, vodnimi in zračnimi). Politika EU obravnava tudi obsežnejša vprašanja, kot so podnebne spremembe, pravice potnikov, čista goriva in zmanjševanje carinskih postopkov v pristaniščih.

Promet, ki ga ureja naslov VI (členi 90 do 100) Pogodbe o delovanju EU, je ena najbolj strateških skupnih politik EU. Ta politika bo v prihodnosti temeljila predvsem na beli knjigi iz leta in bo zajemala 40 pobud, usmerjenih v ustvarjanje rasti in delovnih mest, zmanjševanje odvisnosti od uvožene nafte in 60-odstotno zmanjšanje emisij ogljika v sektorju do leta 2050.