Prijať   Odmietnuť

EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie