Iompar

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Is é cuspóir bheartas iompair an Aontais Eorpaigh (AE) ná saorghluaisteacht réidh, éifeachtúil agus sábháilte daoine agus earraí ar fud an AE a chinntiú trí bhíthin gréasán comhtháite agus gach modh iompair á úsáid (bóthair, iarnróid, uisce agus aeir). Lena chois sin, déileálann beartas an AE le ceisteanna chomh leathan le hathrú aeráide, le cearta paisinéirí, le breoslaí glana, agus le rómhaorlathas ag calafoirt a bhaineann le custaim a laghdú.

Tá an comhbheartas iompair, arna rialú ag Teideal VI (Airteagail 90 go 100) den Chonradh ar Fheidhmiú an AE, ar cheann de chomhbheartais mhóra straitéiseacha an AE. As seo amach, díreofar beartas den chuid is mó ar Pháipéar Bán ó 2011, páipéar ina bhfuil 40 tionscnamh atá deartha chun fás agus poist a ghiniúint, chun an spleáchas ar ola allmhairithe a laghdú, agus chun astaíochtaí carbóin na hearnála a laghdú 60% faoi 2050.

Ábhar eile spéise: