Transports

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienības (ES) transporta politikas mērķis ir nodrošināt vienmērīgu, efektīvu, drošu un brīvu personu pārvietošanos un preču apriti visā ES, izmantojot integrētus tīklus un visus transporta veidus (autoceļi, dzelzceļš, ūdens un gaiss). ES politika arī attiecas uz tik plašiem jautājumiem kā klimata pārmaiņas, pasažieru tiesības, tīra degviela un ar muitu saistītas birokrātijas mazināšana ostās.

Transporta politika, ko regulē Līguma par Eiropas Savienības darbību VI sadaļa (90.–100. pants), ir viena no ES stratēģiskākajām kopējām politikām. Turpmākā politikas pamatā galvenokārt būs 2011. gada Baltā grāmata, kuru veido 40 iniciatīvas, kas paredzētas, lai veicinātu izaugsmi, radītu darbavietas, mazinātu atkarību no importētas naftas, kā arī līdz 2050. gadam samazinātu nozares oglekļa dioksīda emisijas par 60 %.